Pierwsze dwa spotkania koła

Dnia 20.10.2017 oraz 03.11.2017 odbyły się dwa pierwsze spotkania Koła Naukowego Finansów Obliczeniowych. Na spotkaniach została przedstawiona podstawowa teoria związana z modelem CRR, modelem Blacka-Scholesa oraz analizą stochastyczną. Więcej informacji …