Model Hestona – kalibracja oraz wycena opcji

Na spotkaniu w dniu 21.12.2017 został przedstawiony model Hestona, który jest jednym z najpopularniejszych modeli stochastycznej zmienności. Głównym tematem był algorytm, który umożliwia kalibrację tego modelu oraz różne sposoby wyceny instrumentów pochodnych w tym modelu. Implementację kalibracji oraz wyceny można znaleźć tutaj. Opis część teoretycznej znajduje się w pliku – Opis spotkań.