Konstrukcja krzywych stóp procentowych

Na spotkaniu w dniu 12.01.2018 zostały przedstawione metody konstrukcji krzywych stóp procentowych. Referat był oparty o publikację – Interpolation Methods for Curve Construction, Hagan, West, Applied Mathematical Finance, 2006.