LIBOR market model

Dnia 22.03 odbyło się spotkanie, na którym został przedstawiony LIBOR market model – LMM, który jest wykorzstywany do wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej. W przeciwieństwie do short rate models lub HJM, w LMM modeluje się zbiór stóp forward.