Zmienność implikowana oraz uśmiech zmienności

Dnia 19.04.2018 odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim było pojęcie zmienności implikowanej oraz uśmiechu zmienności. Spotkanie zaczęło się od krótkiego wprowadzenia podstawowych pojęć, następnie przeszło w fazę konwersatorium podczas której uczestnicy spotkania dyskutowali o istotności tych pojęć w bankowości. Więcej informacji można znaleźć w pliku – Opis spotkań.